KONTOR, FÖRSÄLJNING
Hans Mossberg, hm@gl-tryck.se
Direkt 044-10 07 77 • Mobil 0708-77 78 43

Martin Svensson, martin@gl-tryck.se
Direkt 044-12 08 24/10 28 37 • Mobil 0708-63 66 55

PREPRESS
Mats Möllerström, mats.m@gl-tryck.se
Direkt 044-12 08 27

Mats Pettersson, mats.pettersson@gl-tryck.se
Direkt 044-12 08 29